κείμενα


Κείμενα για την έρευνα της ιστορίας και της τέχνης της ελληνικής βιβλιοδεσίας

Μ.Ζ. Κοπιδάκης, «Φωνές από την πέτρα από τον ύπνο βαθύτερες...», εισαγωγή στο βιβλίο Venia Dimitrakopoulou, Κεκτημένα εδάφη της Μνήμης και του Κόσμου. Κατάλογος έκθεσης γλυπτικής. Εκδόσεις του Φοίνικα 2009

Μπάμπης Λέγγας, Διάφορα κείμενα

Νίκη Τσιρώνη, Veronique Magnes, Πρόλογος στο βιβλίο Τιμή και τίμημα. Χορηγία, φιλανθρωπία, εθελοντισμός. Η ευθύνη του πολίτη απέναντι στην κοινωνία. Πρακτικά ημερίδας της Πολιτιστικής Εταιρείας Αίνος, 27 Φεβρουαρίου 2007, επιστημονική επιμέλεια Νίκη Τσιρώνη, Εκδόσεις του Φοίνικα, 2009

Συμεών ο νέος Θεολόγος, Ευχή μυστική, Εκδόσεις του Φοίνικα, 2001

Περί φοινίκων. Κείμενα.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.