εκδόσεις βιβλίων για την ιστορία και την τέχνη της βιβλιοδεσίας

Βιβλιοαμφιάστης 1
1999. Έκδοση: Εργαστήριο Βιβλιοδεσιών Μπάμπη Λέγγα
2004. Έκδοση: Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας

Βιβλιοαμφιάστης 3
Το βιβλίο στο Βυζάντιο.
Βυζαντινή και μεταβυζαντινή βιβλιοδεσία

2008 Συνέκδοση: Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Βιβλιοαμφιάστης - Παράρτημα 1
Πρακτικά Ϛʹ διεθνούς συμποσίου Ελληνικής παλαιογραφίας

(Δράμα, 21-27 Σεπτεμβρίου 2003)
Comité de Ιnternational Paléographie Grecque
2008. Έκδοση: Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας

Νίκη Τσιρώνη - Μπάμπης Λέγγας,
Η τέχνη της βιβλιοδεσίας. Οι θησαυροί της πόλης των Ιωαννίνων
2003 Συνέκδοση: Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας, Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Θεόδωρου Ι. Μαραγκουδάκη
Πρακτικός Οδηγός της Χειροτεχνίας του δημοτικού σχολείου
1933 (ανατύπωση 2009)
Έκδοση: Εκδόσεις του Φοίνικα - Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας

Μπάμπης Λέγγας,
Τα Ευαγγέλια του ιερού ναού Τιμίου Προδρόμου Δόριζας Αρκαδίας
2005. Συνέκδοση: αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Πολίτες της Δόριζας,
Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας.

Νίκη Τσιρώνη - Μπάμπης Λέγγας,
Η τέχνη της βιβλιοδεσίας. Οδηγός έκθεσης
2003. Έκδοση: Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας

Περί της εκδόσεως του περιοδικού τόμου Βιβλιοαμφιάστης
για την ελληνική βιβλιοδεσία

Έκδοση εκτός εμπορίου (111 αντίτυπα)
Εργαστήριο Βιβλιοδεσιών Μπάμπη Λέγγα, Φεβρουάριος 1999

Περί δεσιμάτων απολογία
Έκδοση εκτός εμπορίου
Εργαστήριο Βιβλιοδεσιών Μπάμπη Λέγγα, 1997


Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ .Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.