μαρμαρογραφίες

Θεόδωρος φον Χελδράιχ, Η χλωρίς της Αιγίνης [1898], Εκδόσεις του Φοίνικα 2004

Εικοσιτέσσερα αριθμημένα σημειωματάρια με μαρμαρογραφία σε ύφασμα, 2004

ΕΚΘΕΣΗ
Μπάμπης Λέγγας, Εικόνες ενός υγρού κόσμου, 2003

Κική Δημουλά, Ένδετα ποιήματα, Εκδόσεις του Φοίνικα 2002
49 αριθμημένα αντίτυπα με μαρμαρογραφημένο δέρμα

ΣΧΕΤΙΚΑ
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΡΜΑΡΩΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ
ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΛΛΕΣ
Εργαστήριο μαρμάρωσης χαρτιών και βιβλίων. 18ος αι.