.
.

τέχνη βιβλίου


H ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ με την επωνυμία legas σχετίζεται με την τέχνη του βιβλίου και ξεκίνησε το 1990 με την ίδρυση βιβλιοδετείου από τον Μπάμπη Λέγγα. Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΩΝ ΜΠΑΜΠΗ ΛΕΓΓΑ, στη συνέχεια, παράλληλα με την καλλιτεχνική βιβλιοδετική παραγωγή, και με οργανωμένο επιπλέον τμήμα συντήρησης παλαιών βιβλίων, έχει αναπτύξει τις παρακάτω δραστηριότητες:

ΕΚΔΟΤΙΚΗ με την επωνυμία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ για την ιστορία και την τέχνη της ελληνικής βιβλιοδεσίας   


.
.
.

.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

............

.............