μουσική - ποίηση

μουσική

Πλούταρχος, Περί Μουσικής, προμετωπίδα Ανδρέας Καράμπελας, 2000

Διονυσίου Σολωμού Ύμνος εις την ελευθερίαν. Μελοποιηθείς μεν υπό του Ιππότου Νικολάου Χ. Μάντζαρου εκδοθείς δε τη φιλόμουσω δαπάνη των εν Αγγλία ομογενών. Εν Λονδίνω Clayton 1873, επίμετρο Γεώργιος Λαγανάς, 2002


ποίηση

Χίλιες και μία νύχτες. Tα ποιήματα, 1998

Ακάθιστος Ύμνος, Σχέδια Χρήστος Μαρκίδης, 1999

Ύμνος εις την ελευθερίαν έγραψε Διονύσιος Σολωμός Ζακύνθιος Τον Μάιο Μήνα 1823. Εν Μεσολογγίω, εκ της τυπογραφίας Δ. Μεσθενέως, 1825, Επίμετρο Γεώργιος Λαγανάς, 2001

Κική Δημουλά, Ένδετα ποιήματα, προμετωπίδα Χρήστος Μαρκίδης, 2001

Άσμα Ασμάτων, σχέδια Κώστας Παπατριανταφυλλόπουλος, 2001

Άσμα Ασμάτων. Ερμηνεία του Άσματος των Ασμάτων παρά του Ψελλού, 2001

Συμεών ο νέος Θεολόγος, Ευχή μυστική, 2001

Ω γλυκύ μου έαρ. Επιτάφιος Θρήνος, 2001

Αππολιναίρ, Το συναξάρι των ζώων, 2001

Κασσιανή, 2002

Νίκη Τσιρώνη, Κασσιανή η υμνωδός, 2002

Του ταπεινού Ρωμανού. Ρωμανού του Μελωδού, Κοντάκιον τη Μεγάλη Παρασκευή εις το πάθος του Κυρίου και εις τον Θρήνον της Θεοτόκου φέρον ακροστιχίδα τήνδε του ταπεινού Ρωμανού, 2002

Απόστολος Ζώτος, Παράξενα δώρα από αμύθητα χέρια, 2004

Χρήστος Μπουλώτης, Σπαράγματα απουσίας, χαρακτικά σχέδια Φωτεινή Στεφανίδου, 2005