Συμεών του Νέου Θεολόγου
ευχή μυστική
13 χειρόγραφα φιλοτεχνημένα από τον Εμμανουήλ Κορρέ
Εκδόσεις του Φοίνικα, 2002

Η Μυστική Ευχή του Συμεών του Νέου Θεολόγου αποτελεί ένα από τα ωραιότερα ποιητικά κείμενα της βυζαντινής γραμματείας. Στο ποίημα ο Συμεών επικαλείται το Άγιο Πνεύμα, δίνοντας μια από τις πιο λαμπρές εκφράσεις της μυστικής παράδοσης της Ανατολής.

Έκδοση δεκατριών δερματόδετων μοναδικών χειρογράφων, φιλοτεχνημένων σε χειροποίητο χαρτί ανατολικού τύπου, από τον κωδικογράφο Εμμανουήλ Κορρέ τον Νάξιο.