Κωνσταντίνου Μιχαήλ του εκ Καστορίας
διαιτητικής παραγγέλματα
Εν Βιέννη 1794
Εκδόσεις του Φοίνικα, 2006


Η Διαιτητική αποτελεί ένα από τα πρώτα εγχειρίδια εκλαϊκευμένης ιατρικής, στην γλώσσα της εποχής, που κυκλοφόρησαν με σκοπό την πνευματική αναγέννηση των Ελλήνων. Το βιβλίο είναι γραμμένο από τον Καστοριανό γιατρό στη Βιέννη, Κωνσταντίνο Μιχαήλ, που το αφιερώνει στον αρχίατρο και σύμβουλο του Αυτοκράτορα της Αυστρίας Φραγκίσκο Α΄ (1792-1835).
Ο Μιχαήλ συγκέντρωσε διάσπαρτα παραγγέλματα και κανόνες για τον άνθρωπο που «θέλει ζήσει ζωήν άλυπον, ανενόχλητον και ελευθέραν από κάθε ανιαρόν και νοσώδες σύμπτωμα». Το υλικό του, καθώς αναφέρει ο ίδιος, προέρχεται από συγγράμματα αρχαία και σύγχρονα της εποχής του. Σε αυτό επίσης δημοσιεύεται η Ιστορία Συνοπτική περί της ιατρικής προόδου, η πρώτη ιστορία της ελληνικής ιατρικής.
Η αναστατική έκδοση του βιβλίου από τις «Εκδόσεις του Φοίνικα», διατηρεί την τυπογραφική μορφή της βιεννέζικης έκδοσης του 1794, «εκ της Τυπογραφίας Ιωσήφ του Βαουμαϊστέρου».

Σχήμα: 17,6 X 10,5
Σελίδες: 432
Χαρτί: Chamois 100 γρ.
Αντίτυπα: 99 με δερματόδετη βιβλιοδεσία