ελληνικόν τυπογραφείον «ο Φοίνιξ»

Το Βενετσιάνικο «Τυπογραφείον ο Φοίνιξ» - με σήμα το ομώνυμο μυθικό πουλί - υπήρξε συνέχεια του περίφημου Τυπογραφείου των Ιωαννιτών Δημητρίου και Πάνου Θεοδοσίου που έκλεισε το 1824, έχοντας εκδώσει περίπου πεντακόσια βιβλία στην εβδομηντάχρονη ζωή του. Η επωνυμία δόθηκε στο Τυπογραφείο (άλλοτε αναφέρεται και ως Ελληνική Τυπογραφία του Φοίνικος) από τον Γεώργιο Διαμαντίδη το 1836, αφού αρχικά είχε αγοραστεί από τους Σπ. Μιλάνο και Νικ. Αναστασίου και πάλι το 1829 από τον Ιταλό εκδότη ελληνικών βιβλίων Francesco Andreola. Το 1901 αγοράστηκε από τον αθηναϊκό εκδοτικό οίκο του Γ.Δ. Φέξη.

Κατάλογος βιβλίων εκκλησιαστικών και άλλων εκδοθέντων υπό του Ελληνικού Τυπογραφείου ο Φοίνιξ, χ.χ. [1897]
Τυπογραφικά σήματα του Τυπογραφείου