Ο περίπλους του Κορινθιακού κόλπου
το 1874 από τον αρχιδούκα της αυστριακής Αυλής
Ludwig Salvator
Μετάφραση από τα γερμανικά Μαρία Αγγελίδου
Επιστημονική επιμέλεια Ιόλη Βιγγοπούλου
Εκδόσεις του Φοίνικα, 2009

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Club Hotel Casino Loutraki

ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ LUDWIG SALVATOR ΕΠΙΛΟΓΗ

Απ’ όλους τους κόλπους της Μεσογείου, σηµαντικότερος κατά την αρχαιότητα υπήρξε ο Κορινθιακός κόλπος. Θαλάσσια οδός στην καρδιά του ελλαδικού χώρου, δρόµος που συνέδεε την Ανατολή µε τη Δύση, υπήρξε κέντρο σηµαντικό για τον αρχαίο πολιτισµό. Πλούσιες πόλεις κοσµούσαν τις ακτές του, πρώτη ανάµεσα σε όλες η Κόρινθος, στολίδι της Ελλάδας. Αλλά και στην εποχή µας θα µπορούσε ν’ ανακτήσει την αλλοτινή του σηµασία – µε τη διόρυξη του Ισθµού. Ελπίζω λοιπόν ότι οι πάµπολλες ιστορικές αναµνήσεις, η προοπτική της µελλοντικής σπουδαιότητας καθώς και οι οµορφιές αυτής της γωνιάς της γης της τόσο ευνοηµένης από τη Φύση θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των αναγνωστών για τον περίπλου µου σ’ αυτές τις ακτές τις πλούσιες σε λιµάνια και αγκυροβόλια.
Είσοδος στον Κορινθιακό κόλπο, 31 Μαρτίου 1874. Ludwig Salvator

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ