το Συναξάρι του Δωδεκαημέρου
Παραστάσεις, επίτιτλα και διακοσμητικά, λινόλεουμ Μάρκος Καμπάνης
Εργαστήριο Βιβλιοδεσιών Μπάμπη Λέγγα, 1998
ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Τα Συναξάρια από την 25η Δεκεμβρίου έως την 6η Ιανουαρίου, από τα Μηναία Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου.

Το εμπρόσθιο μέρος της βιβλιοδεσίας
με βαθυτυπικό σχέδιο του Μ. Καμπάνη