ακάθιστος ύμνος
Σχέδια Χρήστος Μαρκίδης
Εργαστήριο Βιβλιοδεσιών Μπάμπη Λέγγα, 1999


Έκδοση του Ακαθίστου Ύμνου σε ποιητική τυπογραφική μορφή, χωρισμένος σε στίχους και στροφές

Σελίδες: 62
Χαρτί: Arches 115 γρ.
ΑΝΤΙΤΥΠΑ
111 με δέρμα
188 με βαμβακερό χαρτί