Χρήστος Μαρκίδης
επτά κείμενα περί τέχνης
Εκδόσεις του Φοίνικα, 2002

Ένα απάνθισμα κειμένων που έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά Οδός Πανός, Ιστός και Νέο Επίπεδο από το 1992 ως το 2001. Τα αφιερωματικά αυτά κείμενα εκφράζουν την αγωνία για τις διαχρονικές αξίες που χάνονται και συντάσσονται με όσα η αληθινή Τέχνη εκόμισε και κομίζει.