γνώμαι Κασίας
Επίμετρο Νίκη Τσιρώνη
Εκδόσεις του Φοίνικα, 2002

Το Γνωμολόγιο της Κασσιανής με βιβλιοδεσία από μετάξι σε χρώμα μενεξεδί, και σε κάθε μία σελίδα τυπωμένη μία Γνώμη με το χρώμα του μεταξιού.

Σχήμα: 13,5 X 9,3
Σελίδες: 96
Χαρτί: Fabriano 100 γρ.
Αντίτυπα: 199

Ει το φέρον σε φέρει, φέρου και φέρε.
ει δε το φέρον σε φέρει και συ ου φέρεις,
σαυτόν κακώσεις και το φέρον σε φέρει.

Γνώμαι Κασσίας, σ. 44