Συμεών του Νέου Θεολόγου
ευχή μυστική
Προμετωπίδα, χάραξη αλφάβητου Μάρκος Καμπάνης
Εκδόσεις του Φοίνικα, 2002

Η Μυστική Ευχή του Συμεών του Νέου Θεολόγου αποτελεί ένα από τα ωραιότερα ποιητικά κείμενα της βυζαντινής γραμματείας. Στο ποίημα ο Συμεών επικαλείται το Άγιο Πνεύμα, δίνοντας μια από τις πιο λαμπρές εκφράσεις της μυστικής παράδοσης της Ανατολής.

Η μορφή της ξυλογραφίας που παρουσιάζει το βιβλίο βασίστηκε πάνω στο αλφάβητο που χάραξε ειδικά για την έκδοση ο ζωγράφος-χαράκτης Μάρκος Καμπάνης. Τα στοιχεία της αλφαβήτου μετατράπηκαν σε ηλεκτρονική μορφή και η στοιχειοθεσία έγινε ανά γράμμα-εικονίδιο σε υπολογιστή Macintosh από τη Βασιλική Μπεκυρά.

Σχήμα: 41 X 27,5
Σελίδες: 40
Χαρτί: Fabriano Gentile 160γρ.
Αντίτυπα: 149