Γερασίμου μοναχού Μικραγιαννανίτου
ακολουθία του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Φιλοθέου πρεσβυτέρου του θαυματουργού
Επιμέλεια αρχ. Δοσιθέος Σερεπίσος
Εκδόσεις του Φοίνικα, 2004

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ