Ακολουθία του οσίου πατρός ημών Δοσιθέου του υποτακτικού
μετά Παρακλητικού κανόνος και Εικοσιτεσσάρων οίκων
Σχέδια Κώστας Παπατριανταφυλλόπουλος
Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού νήσου Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2006