σχετικές εκδόσεις

Ημερολόγιο βιβλίων 2007 HISTORIAE LIBRORUM
Χειρόγραφα
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Κώστας Ν. Κωνσταντινίδης, Γιάννης Κ. Μαυρομάτης
Τα ελληνικά χειρόγραφα της πόλεως των Ιωαννίνων
Κατάλογος έκθεσης
Ιωάννινα 2009