Ημεροδείκτης 2007
Με αυτοτελή αποσπάσματα από τις σελίδες του βιβλίου ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ που τυπώθηκε στην Βενετία το 1850.


Ο ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ 2007 αναβιώνει την παλιά συνήθεια ξεφυλλίσματος καθημερινά από το επιτοίχιο ημερολόγιο, το φύλλο της ημέρας που περνά. Συνήθως, στο μονόφυλλο με την ημερομηνία, τυπώνονταν και διαφόρων τύπων διδακτικά κείμενα, ανέκδοτα, συνταγές και άλλα.
Περιέχει αυτοτελή αποσπάσματα από το βιβλίο ΓΝΩΜΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ και εκδόθηκε στις αρχές του 18ου αιώνα, στις Παραβουνάβιες Ηγεμονίες.
Το βιβλίο αποτελεί συμπίλημα σοφίας «προς διακόσμησιν ηθών, και ενάρετον πολιτείαν», και αφορά σε προσωπικές προτροπές για την σχέση του ανθρώπου με τον Κόσμο.
Τα κείμενα του βιβλίου στον ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗ 2007 διατηρούν την τυπογραφική μορφή της έκδοσης του 1850, που έγινε στη Βενετία από το Ελληνικό Τυπογραφείο του Φοίνικος.