Απόστολος Ζώτος
ωδή στον ποταμό αώο
Εκδόσεις του Φοίνικα, 2007

ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΑΡΙΔΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ
Γ.Δ. Παγανός, Η ποίηση του Απόστολου Ζώτου. Ωδή στον ποταμό Αώο, Εκδόσεις του Φοίνικα, Αθήνα 2008