Ποίηση βορείου Ηπείρου


Νίκος Κατσαλίδας, Σημεία θλίψης, Εκδόσεις του Φοίνικα, Αθήνα 2009

Γιάννης Γέρος, Το αρχοντικό των ανέμων, Εκδόσεις του Φοίνικα, 2009

Γιάννης Γέρος, H βόρεια συμφωνία, Εκδόσεις του Φοίνικα, 2008