Γερασίμου μοναχού Μικραγιαννανίτου
Ακολουθία του αγίου και ενδόξου μάρτυρος Θεοκλήτου
Επιμέλεια Δοσιθέος Σερεπίσος
Σχέδια Όλγα Δημοπούλου
Έκδοση Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Γενεσίου της Θεοτόκου Βελλά, 2009