Μπάμπης Λέγγας

Ο Μπάμπης Λέγγας εμφανίζεται στον χώρο του βιβλίου το 1990 με τη λειτουργία βιβλιοδετικού εργαστηρίου, το οποίο ανέπτυξε σε συνεργασία με εξειδικευμένους βιβλιοδέτες και συντηρητές.

Το 1998 ιδρύει τις Εκδόσεις του Φοίνικα, που αρχικά λειτούργησε ως βιβλιοφιλικός εκδοτικός οίκος καλλιτεχνικών βιβλιοδεσιών, με τίτλους από τη βυζαντινή και νεοελληνική γραμματεία, σε βιβλιοδετικές παραλλαγές και σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων.

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας αρχίζει από το 1993 να ασχολείται με την έρευνα της ιστορίας της ελληνικής βιβλιοδεσίας, ερευνητικό αντικείμενο που μέχρι τότε δεν είχε καν κατοχυρωθεί. Αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας σήμερα, είναι η καθιέρωση του ερευνητικού αυτού αντικειμένου στην ακαδημαϊκή κοινότητα και η έκδοση βιβλίων σχετικά με την ιστορία και την τέχνη της ελληνικής βιβλιοδεσίας, που αποτελούν εγχειρίδια απαραίτητα για τη μελέτη της ιστορίας του ελληνικού βιβλίου.

Από το 2002 έως το 2008 συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Το Βιβλίο στο Βυζάντιο: Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Βιβλιοδεσία», σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο με σκοπό τη μελέτη και προβολή της ελληνικής βιβλιοδεσίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν πραγματοποιηθεί διεθνές συνέδριο και έκδοση των Πρακτικών του, διατύπωση ορολογίας, δημιουργία βάσης δεδομένων με τις βιβλιοδεσίες των χειρογράφων του Βυζαντινού Μουσείου και με απεικονίσεις βυζαντινών βιβλιοδεσιών.

Ο Μπάμπης Λέγγας έχει συγκροτήσει τυπολογία βιβλιοδεσιών (κυρίως μεταβυζαντινών και νεότερων) και αρχείο νεοελληνικής βιβλιοδεσίας στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ιστορικά τεκμήρια, διακοσμητικά εργαλεία, μηχανήματα, ενυπόγραφες ή χαρακτηριστικές βιβλιοδεσίες του 19ου και 20ού αιώνα από την Ελλάδα και τα διάφορα κέντρα του ελληνισμού.

Έχει συντονίσει, σχεδιάσει και επιμεληθεί τα βιβλία των Εκδόσεων του Φοίνικα, καθώς και εκδόσεις για λογαριασμό τρίτων.

Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα σχετικά με την ιστορία της ελληνικής βιβλιοδεσίας.