Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
στο Χριστό στο Κάστρο
Ξυλογραφίες Φωτεινή Στεφανίδου
Εργαστήριο βιβλιοδεσιών Μπάμπη Λέγγα
1997, 2002
ΛΕΖΑΝΤΕΣ
1. Φωτεινή Στεφανίδου, Στο Χριστό στο Κάστρο. (Προμετωπίδα). Ξυλογραφία
2. Το δερματόδετο κάλυμμα της πρώτης έκδοσης σε ερυθρό και φυσικό χρώμα
3. Το κάλυμμα από χειροποίητο χαρτί ασιατικού τύπου, της δεύτερης έκδοσης
4. Τα χαραγμένα ξύλα