Γερασίμου μοναχού Μικραγιαννανίτου
ακολουθία του αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Αυξεντίου του εκ χώρας Βελλάς της Ηπείρου. Μετά Παρακλητικού Κανόνος και Εικοσιτεσσάρων Οίκων Ποιηθέντων υπό Χαραλάμπους Μ. Μπούσια.
Σχέδια Χρήστος Μαρκίδης
Έκδοση Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Γενεσίου της Θεοτόκου Βελλάς
Ιωάννινα 2010