κείμενα


Τέτοιο θνητό ποτέ τα μάτια μου δεν έχουν δει, μήτε άνδρα
Μήτε γυναίκα αλήθεια θάμπωσα θωρώντας σε μπροστά μου!
Μονάχα στο βωμό του Απόλλωνα, στη Δήλο, κάποια μέρα
μιας φοινικιάς βλαστάρι νιόβγαλτο που ξεπετιόταν είδα.

Οδύσσεια, Ζ, 162. Μετάφραση Καζαντζάκη – ΚακριδήΓερμανός Κωνσταντινουπόλεως, Εγκώμιον εις την αγίαν και σεβάσμιον κοίμησιν της υπεραγίας ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, PG 99, cols. 360A-372C, και ιδιαίτ. 364C-D.

Ευχή εις το ευλογήσαι τα Βάϊα, τη Κυριακή των Βαΐων. Ιερατικόν, Αθήνα 1995

«ωμοιώθης τω φοίνικι…». Άσμα Ασμάτων. Κεφ. Ζ΄ 9-10

Γιώργος Ζεβελάκης, Στη σκιά του φοίνικα, Η Καθημερινή-Επτά ημέρες, 1 Απριλίου 2001, σελ. 39

Λήμμα «Φοίνιξ», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. ΚΔ΄, σ. 99

Φοινικοειδή. Χίλιες ιδέες – Millepiante, Αθήνα 2000, σ. 148


H Λητώ, στη Δήλο, παίρνει δύναμη από τον κορμό της ιερής φοινικιάς για να γεννήσει. Eρυθρόμορφη πυξίδα, π. 370 π.X. Aθήνα, Eθνικό Aρχαιολογικό Μουσείο