Τιμή και τίμημα.
Χορηγία, φιλανθρωπία, εθελοντισμός. Η ευθύνη του πολίτη απέναντι στην κοινωνία

Πρακτικά ημερίδας της "Πολιτιστικής Εταιρείας Αίνος", 27 Φεβρουαρίου 2007
Επιστημονική επιμέλεια Νίκη Τσιρώνη
Πρόλογος Νίκη Τσιρώνη, Veronique Magnes
Εισαγωγικό σημείωμα Τερέζα Πεσμαζόγλου
Εκδόσεις του Φοίνικα
2009

ΚΕΙΜΕΝΑ
Νίκη Τσιρώνη, Veronique Magnes, Πρόλογος
Τερέζα Πεσμαζόγλου, Εισαγωγικό σημείωμα
Περιεχόμενα
Κολοφώνας