Βαρβάρα Ν. Παπαδοπούλου
Τα μοναστήρια του νησιού των Ιωαννίνων
Ιερά Μονή Ελεούσης νήσου Ιωαννίνων
Ιωάννινα 2004

Barbara Papadopoulou, The Monasteries of the Island of Ioannina, μετάφρ. Andrew Watson, Holy Monastery of Eleousa, Ioannina 2004