Μάρκος Καμπάνης
ΣΧΕΔΙΑ

Κωνσταντίνος Π. Βλάχος, Βίος του αγίου Γεωργίου του εν Ιωαννίνοις, Ιερόν προσκύνημα "Αγιος Γεώργιος ο νεομάρτυς ο εν Ιωαννίνοις", Ιωάννινα 2000, 2010ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ