Αισώπου μύθοι ηθικότατοι εις απλήν φράσιν νεωστί εκδοθέντες.
Βενετία εκ του Ελλην. Τυπογραφ. Ο Φοίνιξ 1877
Εκδόσεις του Φοίνικα 1999

Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 2006 σε απλή μορφή

Η εκδοτική δραστηριότητα γύρω την έκδοση των Μύθων του Αίσωπου είναι μεγάλη στην πάροδο των αιώνων. Η έκδοση της Βενετίας, του 1877, είναι ανατύπωση παλαιότερης, απευθυνόμενη, με καθομιλουμένη γλώσσα, στα πλατύτερα στρώματα των Ελλήνων.
Αν και στα τέλη του 19ου αιώνα παύει, έχοντας παρακμάσει, η εκδοτική δραστηριότητα των Ελλήνων εκδοτών στη Βενετία, οι Μύθοι διατηρούν την υψηλή τυπογραφική αισθητική των τελευταίων αιώνων.
Το βιβλίο περιέχει πέντε ξυλογραφίες.
Η αναστατική έκδοση του βιβλίου από τις «Εκδόσεις του Φοίνικα», διατηρεί την τυπογραφική μορφή της βενετσιάνικης έκδοσης του 1877, «εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου ο Φοίνιξ».

Σχήμα: 14,6X9
Σελίδες: 112
Χαρτί: Fabriano 140 γρ.
ΑΝΤΙΤΥΠΑ
111 με δέρμα
188 με στυπόχαρτο


Το κάλυμμα του βιβλίου με ειδικά επεξεργασμένο παλιό στυπόχαρτο.