Κώστας Παπατριανταφυλλόπουλος

Ακολουθία του οσίου πατρός ημών Δοσιθέου του υποτακτικού μετά Παρακλητικού κανόνος και Εικοσιτεσσάρων οίκων, Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού νήσου Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2006

Νίκη Τσιρώνη, Κασσιανή η υμνωδός, Εκδόσεις του Φοίνικα 2002

Άσμα Ασμάτων, Εκδόσεις του Φοίνικα 2001

Άσμα Ασμάτων. Ερμηνεία του Άσματος των Ασμάτων παρά του Ψελλού, Εκδόσεις του Φοίνικα 2001

Αριστοτέλης, Περί φιλίας (το 8ο κεφάλαιο των Ηθικών Ευδημείων), Εκδόσεις του Φοίνικα 2000