ακολουθία του οσίου Δοσιθέου


Ακολουθία του οσίου πατρός ημών Δοσιθέου του υποτακτικού μετά Παρακλητικού κανόνος και Εικοσιτεσσάρων οίκων
Έκδοση Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού νήσου Ιωαννίνων
Ιωάννινα 2006

Σχέδια-επίτιτλα: Κώστας Παπατριανταφυλλόπουλος