συμμετοχή σε προγράμματα


Ως κύριος εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Σύγχρονες εφαρμογές βυζαντινής και μεταβυζαντινής βιβλιοδεσίας [ΣΕΒΥ], στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ – Π.Ε.Π. Αττικής 2000-2006, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και την Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας.

Συμμετοχή στο έργο ΣΥΝΠΡΑΞΙΣ στο πρόγραμμα Λύσεις κατά της ανεργίας: Καινοτομικά μοντέλα τοποθέτησης, 2007-2008.
.
.
.
.
.