Νόμος περί συστάσεως των δήμων
Εν Ναυπλίω 1834
Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας
Αθήνα 2006

Στο βιβλίο Νόμος περί συστάσεως των Δήμων δημοσιεύονται οι πρώτοι νόμοι του νεοελληνικού κράτους για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υπογεγραμμένοι από την Αντιβασιλεία του Όθωνα. Το βιβλίο τυπώθηκε στο Ναύπλιο το 1834.


Η θήκη του βιβλίου