Πάνος Φειδάκης

Νίκη Τσιρώνη, Κασσιανή η υμνωδός, Εκδόσεις του Φοίνικα 2002

Καλλικάντζαροι, Εργαστήριο Βιβλιοδεσιών Μπάμπη Λέγγα 1997, Εκδόσεις του Φοίνικα 2008Πάνος Φειδάκης, Βιβλιοθήκη βιβλιοδετείου, 1997