Βαρβάρα Ν. Παπαδοπούλου-Αγλαΐα Λ. Τσιάρα
εικόνες της Άρτας
Η εκκλησιαστική ζωγραφική στην περιοχή της Άρτας κατά τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους
Πρόλογος Παναγιώτης Βοκοτόπουλος
Ιερά Μητρόπολις Άρτης
Άρτα 2008