Φωτεινή Στεφανίδου


Μαρίνος Βόμβας, Ο «ζωγραφιστής» Θεόφιλος στην Αγία Μαρίνα Λέσβου, 2005

Χρήστος Μπουλώτης, Σπαράγματα απουσίας, 2005

Εννέα Χριστουγεννιάτικες ιστορίες, επιμ. Μπάμπης Λέγγας, 2003

Νίκη Τσιρώνη, Κασσιανή η υμνωδός, 2002

Μπάμπης Άννινος, Ο γάτος της γειτόνισσας, 1998

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Στο Χριστό στο κάστρο, 1997