μαρμαρογραφίες

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΡΜΑΡΩΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ


Οι μαρμαρόκολλες και τα μωσαϊκά για τη βιβλιοδεσία ετοιμάζονται και σήμερα ακόμα κατά την πρωτόγονη μέθοδο: σε μια μαρμαρένια μεγάλη λεκάνη γεμάτη γόμα πηχτή ρίχνουνε τα χρώματα που θέλουνε. Τ’ ανακατεύουνε με μεγάλα πινέλα σα χτένια, αυτοσχεδιάζοντας περίεργα σχήματα, σα νερά χρωματιστά. Πάνω κει, πιθώνουνε το χαρτί, που παίρνει στη θωριά του το σχέδιο.

Γιάννη Κεφαλληνού, Αλληλογραφία 1913-1952 κείμενα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1991, σ. 245Πάγκος για την μαρμάρωση χαρτιών ή βιβλίων. 18ος αι.