Νίκη Τσιρώνη-Μπάμπης Λέγγας
Εικόνες της ιστορίας και του βίου της Κορινθίας.
Χαρακτικά από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα
Εκδόσεις του Φοίνικα, 2007ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Club Hotel Casino Loutraki

ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. ΕΠΙΛΟΓΗ