Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος
νεοελληνική φιλοσοφία: από την έρευνα των πηγών στην προβολή των δεδομένων
Το Εργαστήριο νεοελληνικής φιλοσοφίας στην ψηφιακή κοινωνία
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ιωάννινα 2007