Μάρκος Καμπάνης

Γ. Βιζυηνός, Μοσχώφ Σελήμ, Εκδόσεις του Φοίνικα, 2002

Νίκη Τσιρώνη, Κασσιανή η υμνωδός, Εκδόσεις του Φοίνικα, 2002

Συμεών, Ευχή μυστική, Εκδόσεις του Φοίνικα, 2001

Κωνσταντίνος Π. Βλάχος, Βίος του αγίου Γεωργίου του εν Ιωαννίνοις, Ιερόν προσκύνημα "Αγιος Γεώργιος ο νεομάρτυς ο εν Ιωαννίνοις", Ιωάννινα 2000, 2010

Ακολουθία του αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Γεωργίου του εν Ιωαννίνοις, Ιερόν προσκύνημα "Αγιος Γεώργιος ο νεομάρτυς ο εν Ιωαννίνοις", Ιωάννινα 2000

Το συναξάρι του Δωδεκαημέρου, Εργαστήριο Βιβλιοδεσιών Μπάμπη Λέγγα, έκδοση εκτός εμπορίου, 1999

Περί της εκδόσεως του περιοδικού τόμου Βιβλιοαμφιάστης για την ελληνική βιβλιοδεσία (προμετωπίδα), Εργαστήριο Βιβλιοδεσιών Μπάμπη Λέγγα, έκδοση εκτός εμπορίου, 1999

Χερσέ, βασιλόπιτες και άλλα. Το Μικρασιάτικο τραπέζι του δωδεκαημέρου, Εργαστήριο Βιβλιοδεσιών Μπάμπη Λέγγα, 1998