Τo Άγιον Βάπτισμα. The Sacrament of Baptism
Η ακολουθία της βαπτίσεως του Δημητρίου-Ιωάννου

Ναός αγίων Αποστόλων, Αίγινα. Σάββατο 23 Μαΐου 2009
Σχέδια Χρήστος Μαρκίδης
Ιδιωτική έκδοση