τιμή και τίμημα
Χορηγία, φιλανθρωπία, εθελοντισμός. Η ευθύνη του πολίτη απέναντι στην κοινωνία
Επιστημονική επιμέλεια Νίκη Τσιρώνη
Εκδόσεις του Φοίνικα, 2009


Περιεχόµενα


Νίκη Τσιρώνη, Véronique Magnes
Πρόλογος

Τερέζα Πεσµαζόγλου
Εισαγωγικό σηµείωµα

Άγγελος Χανιώτης
Ευεργετισµός στις αρχαίες ελληνικές πόλεις τιµή και τίµηµα

Δέσποινα Ιωσήφ
Φιλανθρωπία: η χριστιανική µορφή της ευεργεσίας

Στέφανος Γερουλάνος
Η φιλανθρωπία ως κοινωνική πρόνοια στο Βυζάντιο

Ματούλα Τοµαρά-Σιδέρη
Κοινωνική και ιστορική λειτουργία
του ευεργετισµού

Αντώνης Παπαδηµητρίου
Από τη χορηγία στη φιλανθρωπία και τον εθελοντισµό:
Η συνεισφορά του Αριστοτέλη Ωνάση και του Κοινωφελούς Ιδρύµατος σε µια εποχή που αλλάζει

Ελένη Λαµπαδαρίου
Εθελοντισµός «εν δράσει»