Κάλλιστος Ware
η εσωτερική ενότητα και η επίδραση της Φιλοκαλίας σε Ανατολή και Δύση
Μετάφραση στα ελληνικά Νίκη Τσιρώνη
Δίγλωσση έκδοση
Σύνδεσμος υποτρόφων Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης
Αθήνα 2004