Βιβλιοαμφιάστης 1, Εργαστήριο Βιβλιοδεσιών Μπάμπη Λέγγα, Αθήνα 1999, σ. 88-92

έντεκα ιστορημένα βιβλία στον άγιο Νικόλαο Μυστρά
Σχέδια ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

Για την πρώτη έκδοση του «Βιβλιοαμφιάστη» η Φωτεινή Στεφανίδου φιλοτέχνησε σχέδια με τους έντεκα τύπους διακόσμησης των σταχώσεων που ιστορούνται στον μεταβυζαντινό ναό του Αγίου Νικολάου του Μυστρά. [Μπ. Λ.]
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ