περί βιβλιοδεσίας
Κείμενα για την ιστορία και την τεχνική
Επιμέλεια Μπάμπης Λέγγας
Σύλλογος Εκδοτών Βιβλιοπωλών Αθηνών
Αθήνα 1995

Προμετωπίδα, χαλκογραφία από το έργο του Diderot L’ Encyclopédie, τυπωμένη από τον Ηλία Κουβέλη, σε μικρό αριθμό βιβλίων που κυκλοφόρησαν εκτός εμπορίου