πρακτορεύσεις


Βιβλιοαμφιάστης 3. Το βιβλίο στο Βυζάντιο. Βυζαντινή και μεταβυζαντινή βιβλιοδεσία, Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών-Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα 2008

Βιβλιοαμφιάστης - Παράρτημα 1. Πρακτικά Ϛʹ διεθνούς συμποσίου ελληνικής παλαιογραφίας (Δράμα, 21-27 Σεπτεμβρίου 2003), Comité de Ιnternational Paléographie Grecque, Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας, Αθήνα 2008

Βαρβάρα Ν. Παπαδοπούλου-Αγλαΐα Λ. Τσιάρα, Εικόνες της Άρτας. Η εκκλησιαστική ζωγραφική στην περιοχή της Άρτας κατά τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους, Ιερά Μητρόπολις Άρτης, Άρτα 2008

Παντελεήμων Καλαφάτης, Πρακτικά της Δημογεροντίας Ξάνθης, Ιερά Μητρόπολις Ξάνθης και Περιθεωρίου, Ξάνθη 2006

Μπάμπης Λέγγας, Τα Ευαγγέλια του ιερού ναού Τιμίου Προδρόμου Δόριζας Αρκαδίας, Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Πολίτες της Δόριζας, Αθήνα 2005

Βαρβάρα Ν. Παπαδοπούλου, Τα μοναστήρια του νησιού των Ιωαννίνων, Ιερά Μονή Ελεούσης νήσου Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2004

Γεώργιος Τσιγάρας, Εκκλησίες της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου, Έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου, Ξάνθη 2004

Βιβλιοαμφιάστης 2. Περιοδική έκδοση για την ελληνική βιβλιοδεσία, Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας, Αθήνα 2004

Νίκη Τσιρώνη - Μπάμπης Λέγγας, Η τέχνη της βιβλιοδεσίας. Οι θησαυροί της πόλης των Ιωαννίνων, Κατάλογος έκθεσης, Συνέκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Βιβλιοδεσίας και της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων, Αθήνα 2003

Νίκη Τσιρώνη - Μπάμπης Λέγγας, Η τέχνη της βιβλιοδεσίας. Οδηγός έκθεσης, Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας, Αθήνα 2003

Gyu Chantepleure, Η πολιορκημένη πόλη (Ιωάννινα 1912-1913), μετάφρ. Κ.Π. Βλάχος, Συνέκδοση των Εκδόσεων του Φοίνικα με τα Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων, Αθήνα-Ιωάννινα 2003