μπάμπης λέγγας
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ
Τα Ευαγγέλια του ιερού ναού Τιμίου Προδρόμου Δόριζας Αρκαδίας. Πολίτες της Δόριζας, Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας, Αθήνα 2005

Νίκη Τσιρώνη - Μπάμπης Λέγγας, Η τέχνη της βιβλιοδεσίας. Οι θησαυροί της πόλης των Ιωαννίνων, Κατάλογος έκθεσης. Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας, Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, Αθήνα 2003

Νίκη Τσιρώνη - Μπάμπης Λέγγας, Η τέχνη της βιβλιοδεσίας. Οδηγός έκθεσης, Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας, 2003

Περί Δεσιμάτων Απολογία, έκδοση εκτός εμπορίου, Εργαστήριο Βιβλιοδεσιών Μπάμπη Λέγγα, Aθήνα 1997

ΑΡΘΡΑ

«Τα διακοσμητικά εργαλεία του μοναχού βιβλιοδέτη π. Αρσενίου Καρουλιώτη», Αθωνικά Τετράδια 2, 2015, σ. 85-110

«Τα διακοσμητικά εργαλεία του Κωνσταντινουπολίτικου βιβλιοδετείου των Κουκάκηδων», Βιβλιοαμφιάστης 2, Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας, Αθήνα 2004, σ. 239-268

«Περί σταχωτών σταχώσεων και άλλων: Ο βιβλιοδέτης ιερομόναχος Παρθένιος Μαρκουλής εκ Σάμου, Βιβλιοδεσία από την ορεινή τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία, Βιβλιοδέτες σε καταλόγους συνδρομητών βιβλίων, Βιβλιοδέτες και μαθητευόμενοι, Μυθολογία της τέχνης», Βιβλιοαμφιάστης 2, Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας, Αθήνα 2004, σ. 269-288

«Ιστορικά για τη βιβλιοδεσία στην Τουρκοκρατία», Χιόνη 115, Χίος 2001, σ. 37-38

«Το βιβλιοδετείο ‘Ο Άθως’ (1892-1992), Βιβλιοαμφιάστης 1, Εργαστήριο Βιβλιοδεσιών Μπάμπη Λέγγα, Αθήνα 1999, σ. 207-232

«Έργα και Ημέραι Γέροντος Νήφωνος Ιεροδιακόνου Βιβλιοδέτου Καλαβρυτινού, νυν Αγιορείτου», Δημοσίευση του προσωπικού ημερολογίου του Νήφωνος Κουτρουμπή (1912-1987), Βιβλιοαμφιάστης 1, Εργαστήριο Βιβλιοδεσιών Μπάμπη Λέγγα, Αθήνα 1999, σ. 233-252

«Οθωμανικές μαρμαρόκολλες σε εσώφυλλα καραμανλίδικων και ελληνικών βιβλίων», Βιβλιοαμφιάστης 1, Εργαστήριο Βιβλιοδεσιών Μπάμπη Λέγγα, Αθήνα 1999, σ. 143-150

«Η βιβλιοδεσία στα χρόνια του Όθωνα», Η Καθημερινή, Επτά Ημέρες, 8 Φεβρ. 1998, σ. 16-17
«Μοναστηριακή βιβλιοδεσία. Τα εργαστήρια της μονής Δουσίκου και Αγίου Όρους», H Καθημερινή, Επτά Ημέρες, 8 Φεβρ. 1998, σ. 11-13

«Συνοπτική ιστορία της βιβλιοδεσίας», Περί βιβλιοδεσίας. Κείμενα για την ιστορία και την τεχνική, επιμ. Μπάμπης Λέγγας, Σύλλογος Εκδοτών Βιβλιοπωλών Αθηνών, Αθήνα 1995, σ. 11-29

«Το διακοσμημένο χαρτί», Περί βιβλιοδεσίας. Κείμενα για την ιστορία και την τεχνική, επιμ. Μπάμπης Λέγγας, Σύλλογος Εκδοτών Βιβλιοπωλών Αθηνών, Αθήνα 1995, σ. 73-75

«Περί δεσιμάτων, με αφορμή τις έριδες ιερατικού ζεύγους», Νέο Επίπεδο 15-16 (Φθινόπωρο 1993), σ. 140

ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ

Βιβλιοαμφιάστης 3. Το βιβλίο στο Βυζάντιο. Βυζαντινή και μεταβυζαντινή βιβλιοδεσία. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, (σε συνεργασία με την Νίκη Τσιρώνη και την Αναστασία Λαζαρίδου), Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα 2008

Βιβλιοαμφιάστης 2. Έκδοση για την ελληνική βιβλιοδεσία. Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας, Αθήνα 2004

Βιβλιοαμφιάστης 1. Έκδοση για την ελληνική βιβλιοδεσία. Εργαστήριο Βιβλιοδεσιών Μπάμπη Λέγγα, Αθήνα 1999

Περί της εκδόσεως του περιοδικού τόμου Βιβλιοαμφιάστης για την ελληνική βιβλιοδεσία, έκδοση εκτός εμπορίου, Εργαστήριο Βιβλιοδεσιών Μπάμπη Λέγγα, Αθήνα Φεβρουάριος 1999

Περί βιβλιοδεσίας. Κείμενα για την ιστορία και την τεχνική, Σύλλογος Εκδοτών Βιβλιοπωλών Αθηνών, Αθήνα 1995

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Αγιορείτικη βιβλιοδεσία (τέλη 19ου - 20ός αι.)
Νεοελληνική βιβλιοδεσία (1829-1940)

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ