6ος αι. π.Χ. - 5ος αι. μ.Χ.





Φοίνικας σε αττικό ερυθρόμορφο πινάκιο με θυσία μικρού κάπρου.
Ζωγράφος Επίδρομος. 510-500 π.Χ., Bridgeman Art Libr.




Φοίνικας σε αττικό ερυθρόμορφο πινάκιο με θυσία μικρού κάπρου (λεπτ.)
Ζωγράφος Επίδρομος. 510-500 π.Χ., Bridgeman Art Libr.



H Λητώ, στη Δήλο, παίρνει δύναμη
από τον κορμό της ιερής φοινικιάς για να γεννήσει
Eρυθρόμορφη πυξίδα, π. 370 π.X. Aθήνα, Eθνικό Aρχαιολογικό Μουσείο




Φοίνικας σε αττικό ερυθρόμορφο κρατήρα.
Ο Απόλλων φτάνει, πετώντας πάνω σε κύκνο,
με την λύρα του για τον αγώνα με τον Μυρσύα.
Αποδίδεται στον ζωγράφο του Μελεάγρου. Περ. 380 π.Χ.
Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο




Ο Πάρης γιός του Πριάμου, βρίσκει καταφύγιο στο βωμό
κάτω από τη σκέπη φοινικόφυλλου.
Τεφροδόχος, αλάβαστρος, τέλη 2ου αι. π.Χ., Βολτέρα, Μουσείο Γκουαρνάτσι



Φοίνικας σε τοπίο του Νείλου (λεπτ.). Αλεξανδρινή τέχνη, περί το 80 π.Χ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Παλεστρίνας




Φοίνικες σε τοπίο του Νείλου (λεπτ.)
Αλεξανδρινή τέχνη, περί το 80 π.Χ. Αρχαιολογικό Μουσείο Παλεστρίνας




Νίκη που κρατά φοινικόφυλλο. Μάρμαρο, 203-204 μ.Χ.
Μεγάλη Λέπις, Αψίδα του Σεβήρου, Μουσείο Τρίπολης



Φοίνικας από το «Μεγάλο κυνήγι». Ψηφιδωτό, 315-359 μ.Χ.
Πιάτσα Αρμερίνα, ρωμαϊκή έπαυλη




Φοίνικας στη Συναγωγή Kfar Nahum, 3-5 αι. μ.Χ., Ισραήλ



Φοινικόδεντρο. Ψηφιδωτό 3ου-5ου αι. μ.Χ. Συναγωγή του Hammam Lif.
Τύνιδα Museum Collection Fund © Brooklyn Museum



αρχή σελίδας