ακμές βιβλίων

ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γεώργιος Λαγανάς, Μικρές ιστορίες από σημαντικά βιβλία, Βιβλιοαμφιάστης 2, Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας, Αθήνα 2004, σ. 315-318
Γεώργιος Λαγανάς, Μικρές ιστορίες από σημαντικά βιβλία, Βιβλιοαμφιάστης 1, Εργαστήριο Βιβλιοδεσιών Μπάμπη Λέγγα, Αθήνα 1999, σ. 291-297
ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΜΑΡΚΗΣΙΑΣ ΛΑΓΑΝΑ

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ