γνωμικά των παλαιών φιλοσόφων
Εκ της Ελληνικής γλώσσης μεταφρασθέντα. Βιβλιάριον χρησιμότατον. Προς διακόσμησιν ηθών, και ενάρετον πολιτείαν.
Εν Βενετία. Εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας του Φοίνικος. 1850
Εκδόσεις του Φοίνικα 2000
Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 2006 σε απλή έκδοση

Τα Γνωμικά μεταφρασμένα από τον λόγιο Ιωάννη Αβράμιο, εκδόθηκαν το 1713, στην πόλη Τυργόβιστο, στο τυπογραφείο που είχε ιδρύσει το 1690 στις Παραβουνάβιες Ηγεμονίες, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος (1641-1707). Αποτελεί συμπίλημα σοφίας «προς διακόσμησιν ηθών, και ενάρετον πολιτείαν», και αφορά σε προσωπικές προτροπές για την σχέση του ανθρώπου με τον Κόσμο.

Το βιβλίο, δημοφιλές στον ελληνικό κόσμο, επανεκδόθηκε στην Λειψία και στη Βενετία από διάφορους εκδότες. Η αναστατική έκδοση του βιβλίου από τις «Εκδόσεις του Φοίνικα», διατηρεί την τυπογραφική μορφή της βενετσιάνικης έκδοσης του 1850, που έγινε από την Ελληνική Τυπογραφία του Φοίνικος.

Σχήμα: 9Χ14,5
Σελίδες: 144
ΑΝΤΙΤΥΠΑ
149 με δέρμα
150 με βαμβακερό χαρτί